ELSA Slovenija

"A just world in which there is a respect for human dignity and cultural diversity"

Prva stran

 

Zveza društev ELSA Slovenije je nacionalna skupina organizacije ELSA (The European Law Students' Association). ELSA je največja, nepolitična in neodvisna študentska organizacija na svetu, ki povezuje študente prava in mlade pravnike iz vse Evrope. ELSA Slovenija je njena članica od leta 1992 in združuje tri lokalne skupine: ELSA Ljubljano, ELSA Maribor in ELSA Novo Gorico. Naš odbor trenutno sestavlja sedem funkcionarjev, ki so izvoljeni s strani lokalnih skupin za eno leto. Naloga nacionalnega odbora je prispevati k razvoju te organizacije v Sloveniji in usklajevati dejavnosti ELSA v Sloveniji.

 

V osnovi si prizadevamo za pozitiven prispevek k pravni izobrazbi in pripravi naših članov k učenju in delovanju v dobro družbe. Mlade razvijamo z zagotavljanjem koristnih učnih izkušenj, povezanih z različnimi dejavnostmi na pravnem področju, kot so:

 

- pravne raziskovalne skupine (Legal Research Groups),

- tekmovanja sodišča Moot (Moot Court Competitions),

- seminarji in konference ter

programi izmenjave študentov (Student Trainee Exchange Programme).

 

Naša vizija:


Pravičnejši svet, v katerem obstaja spoštovanje človekovega dostojanstva in kulturne raznolikosti.

Naš namen:


Prispevati k pravni izobrazbi, pospeševanju medsebojnega razumevanja in spodbujanju socialne odgovornosti študentov prava in mladih pravnikov.

Naši cilji:

 

- zagotavljati priložnosti študentom prava in mladim pravnikom, da se učijo o drugih kulturah in pravnih sistemih, v duhu kritičnega dialoga in znanstvenega sodelovanja.

- Spodbujati študente prava in mlade pravnike k delovanju v dobro družbe.

 

ELSA Italija je pripravila kratek video, ki v 60 sekundah prikaže prednosti članstva v največji organizaciji za študente prava in mlade pravnike na svetu.

 

 

  

ELSA Slovenija, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana • ID: 34538887 • MŠ: 203681000

info@elsa-slovenia.org

 

 

Partner ELSA Slovenije: